Kas ir Ziemeļamerikas latviešu jaundeju krātuve?

Ziemeļamerikas latviešu jaundeju krātuvē atrodami deju apraksti, mūzika un videoparaugi no Ziemeļamerikā dzīvojošo latviešu veidotām jaundejām, kas radītas kopš 1949. gada.

Lidija Āboliņa, Bostonas (ASV) tautas deju kopas ilggadīgā vadītāja, choreografe, divu ASV Dziesmu svētku Tautas deju lieluzvedumu vadītāja un Latvisko jaundeju uzveduma ierosinātāja, definēja latvisko jaundeju par “zināma laikmeta un zināma autora veidotu deju, kas pēc etnografiskiem un jauniem deju elementiem atbilst tautas raksturam un temperamentam.” (1973.g.)

Dejas

Visas dejas

Abaviņa

Lizete Valdmane, 1997

Abrenei

Iveta Asone, 1997

Ai jel manu

Ēriks Kalviņš

Allaž’ polka

Ildze Rudzīte

Aši, aši

Zigurds Miezītis, 2008

Balabaskas četrpāŗu deja

Inese Raistere, 2006

Bundzenieku deja

Edvīns Kalviņš, 1977

Četrpāŗu deja

Lidija Āboliņa, 1950

Ciemiņu dancis

Zigurds Miezītis, 1983

Čukai, ņukai

Māra Simsone, 2011